Yapı ve Kent

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa Belediye Mevzuatı 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun

e-Posta Yazdır PDF

    UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN

    Kanun Numarası: 1608

    Kanun Kabul Tarihi: 15/05/1930

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/05/1930

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1498

    Madde 1 - (Değişik madde: 03/01/1940 - 3764/1 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./66.mad)

    Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

    Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.

    Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.

    Madde 2- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./67.mad)

    Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır.

    Madde 3 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 4 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 5 - (Değişik madde: 05/07/1934 - 2575/2 md.;Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 6 - (Değişik madde: 05/07/1934 - 2575/2 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./68.mad;Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 7 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 8 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 9 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 10 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 11 - 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerinden gayrı ahkamiyle 17 Kanunusani 1927 tarih ve 959 numaralı kanun hükmü mülgadır.

    Madde 12 - Bu kanun 1 Eylül 1930 tarihinden muteberdir.

    Madde 13 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur.

    Ek Madde 1 - (Değişik madde: 05/12/1960 - 151/1 md.;Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 05/12/1960 - 151/1 md.;Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

Son Güncelleme: Perşembe, 27 Ekim 2011 12:18  

Belediyecilik

Hakkında

Aralık 2018
PSÇPCCP
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Sitede kaç kişi var?

Şu anda 12 konuk çevrimiçi

Anket

Beydağ Belediyesi'nin hangi biriminin hizmetlerini beğeniyorsunuz?
 

Kamu Reklamları

Beydağ Belediyesi
İşimiz Beydağ, gücümüz Beydağ. Süleyman Vasfi Şentürk
Ödemiş Belediyesi
Yaşanacak bir Ödemiş için çalışıyoruz. Bekir Keskin
Birgi Belediyesi
Şirin ?Birgi" mizi hem dünyaya tanıtalım hem de gelecekte çocuklarımızın gençlerimizin mutlu ve sağlık içinde yaşamları sürdürecekleri bu beldemizi koruyalım. Cumhur Şener

Diğer Reklamlar

Apple Türkiye
Farklı düşünün! (Think different!)
Microsoft Türkiye
Bir sonraki adım ol! (Be what's next!)
Duray Car Rental
İhtiyacınıza uygun olarak seçebilmeniz amacıyla çok çeşitli araç modelleriyle Duray Oto Kiralama!

İstatistik

Üyeler : 1
İçerik : 58
Web Bağlantıları : 6
İçerik Tıklama Görünümü : 246524